การควบรวม ETH มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการขาย NFT

ในช่วงสัปดาห์ที่นำไปสู่การควบรวมกิจการ การซื้อขาย NFT โดยรวมลดลง และสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดีขึ้นเล็กน้อย ตลาดซื้อขายสินค้าชั้นนำแห่งหนึ่งของอุตสาหกรรม ทะเลเปิดได้รับปริมาณ 84 ล้านดอลลาร์ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาสำหรับ NFT ที่ใช้ Ethereum เพิ่มขึ้น 5.3% จากสัปดาห์ที่นำไปสู่การควบรวมกิจการ ข้อมูล จาก DappRadar ราคารายสัปดาห์โดยเฉลี่ยสำหรับ NFT ที่ใช้ Ethereum บน OpenSea อยู่ที่ 199 ดอลลาร์ ลดลง 14.5% จากสัปดาห์ก่อนหน้า

ที่มา: https://www.coindesk.com/business/2022/09/22/the-eth-merge-did-little-to-energize-the-tepid-nft-market/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines