มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

  • Market Cap: $1,080.48 B
  • 24h Vol: $28.11 B
  • BTC Dominance: 47.14%

#ชื่อนามสกุลราคาการเปลี่ยนแปลง 24H Market Capปริมาณ 24Hอุปทานที่มีอยู่ATHกราฟราคา (7)