กระทรวงการคลังของอิสราเอลเสนอแนวทางใหม่สำหรับการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัล

คำแนะนำเรียกร้องให้มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบใหม่ การออกกฎหมายอำนาจการออกใบอนุญาตและการกำกับดูแลการออกสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งรวมถึง Stablecoins และการให้บริการทางการเงินผ่านพวกเขา คำแนะนำยังเรียกร้องให้มีการผ่านกฎหมายที่จะโอนการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล “ที่มีเสถียรภาพหรือผลกระทบทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ” ไปยังธนาคารแห่งประเทศอิสราเอล

ที่มา: https://www.coindesk.com/policy/2022/11/28/israels-ministry-of-finance-prooses-new-guidelines-for-regulating-digital-assets/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines