หัวข้อ Twitter ที่ดีที่สุดของวัน - 24 พฤศจิกายน

EIP-4844 จะได้รับการพิจารณาให้รวม (CFI) บน Ethereum

FTX/Alameda ขาดทุน $8-10B ได้อย่างไร

ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/best-twitter-threads-of-the-day-november-24/