ราคาหุ้นของอาลีบาบาลดลงอีกครั้งเนื่องจากนักวิเคราะห์จำนวนมากขึ้นยิ้มให้กับคู่แข่ง JD.com

ขนาดตัวอักษร

ที่มา: https://www.barrons.com/articles/alibaba-stock-price-target-cut-again-as-more-analysts-smile-on-rival-jd-com-51637841587?siteid=yhoof2&yptr=yahoo


วิดีโอ YouTube