US IRS สามารถออกหมายเรียกให้ธนาคารที่ให้บริการโบรกเกอร์ Crypto แก่ลูกค้า SFOX เพื่อค้นหาผู้หลบเลี่ยงภาษี

Charles P. Rettig กรรมาธิการ IRS กล่าวในการแถลงข่าวของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ว่า "ความสามารถของรัฐบาลในการรับข้อมูลของบุคคลที่สามเกี่ยวกับผู้ที่ไม่สามารถรายงานผลกำไรจากสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจับกลโกงภาษี" “การอนุญาตให้ศาลเรียกหมายเรียก John Doe เป็นการตอกย้ำความพยายามที่สำคัญอย่างต่อเนื่องของเราเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจ่ายส่วนแบ่งที่ยุติธรรม”

ที่มา: https://www.coindesk.com/policy/2022/09/23/us-irs-can-issue-summons-to-bank-serving-crypto-broker-sfox-customers-in-search-of- ผู้เลี่ยงภาษี/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines