สุดยอด crypto memes ประจำวัน – 23 กันยายน

อิเบียม วายาส

Ibiam เป็นนักข่าว crypto ที่มองโลกในแง่ดี ห้าปีต่อจากนี้ เขาเห็นว่าตัวเองกำลังสร้างช่องทางสื่อ crypto ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะทลายช่องว่างระหว่างโลกของ crypto และประชาชนทั่วไป เขาชอบที่จะเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีความคิดเหมือนกันและร่วมมือกับพวกเขาในโครงการที่คล้ายคลึงกัน เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการฝึกฝนทักษะการเขียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/best-crypto-memes-of-the-day-september-23rd/