มหาวิทยาลัยบล็อคเชนชั้นนำ: มหาวิทยาลัยคอร์เนล

Cornell Tech เป็นที่ตั้งของ Initiative for Cryptocurrencies and Contracts (IC3) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจาก Cornell และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก รวมถึง Carnegie Mellon และ University of California, Berkeley ผลงานที่แปลกใหม่จนถึงขณะนี้ได้รวมถึงการพัฒนาเตียงทดสอบ Miniature World ซึ่งการทดลองสามารถทำได้ที่ 15% ของขนาดระบบ bitcoin จริง ได้จัดค่ายฤดูร้อนบล็อกเชนเป็นเวลาห้าปีติดต่อกัน กระตุ้นการทำงานร่วมกันของนักพัฒนา นักวิชาการ และนักศึกษา

ที่มา: https://www.coindesk.com/learn/top-blockchain-university-cornell-university/


วิดีโอ YouTube