บริษัทเหมืองแร่ Argo Blockchain กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq